Cashflow

Víte, co je jeden z nejčastějších problémů ve firmách, se kterými startujeme spolupráci? Cashflow. Nemám exaktní odpověď na to, proč tomu tak je, ze své zkušenosti ale mohu říct, že podnikatelé právě peněžnímu toku věnují velice málo času. Jde přitom o naprosto klíčovou věc. Pokud správně nefunguje, přímo ohrožuje na životě celou vaši firmu. A někdy je to ohrožení větší a bezprostřednější, než si umíte představit.

Pokud máte neplatiče již v době konjunktury, co se asi stane, když se přižene hospodářské ochlazení? Ten problém se znásobí. Máte faktury po splatnosti, vaši dodavatelé ale platbu vyžadují, co uděláte? Spousta podnikatelů to řeší úvěrem. Je to ale opravdu řešení? Nebo si jenom kopou hlubší hrob?

Ve firmách, které řídíme, jsme doslova posedlí tím, abychom měli vše uhrazené ve splatnosti. Pokud se někdo i o den zpozdí s platbou, naši lidé mají jasný úkol ho ihned kontaktovat a situaci řešit. Tady není možné čekat a doufat, že to nakonec nějak dopadne. To je vrchol nezodpovědnosti. Pokud nad špatnou platební morálkou odběratele mávnete rukou, on si na to snadno zvykne a příští měsíc zase spěchat nebude.

Komu myslíte, že lidé nejdříve zaplatí, pokud nejsou schopni v jeden okamžik uspokojit veškeré své závazky? No jasně, peníze pošlou tomu, kdo se o ně nejvíce hlásí. A to musíte být vy. Je to vaše zodpovědnost ke své firmě i k vašim lidem. Tohle musí být jasná priorita. Dostat se do druhotné platební neschopnosti je velice snadné a tuze nepříjemné, o tom by mnozí mohli dlouze vyprávět. Přitom tomu lze snadno předejít. Urgence a snaha o domluvu stojí zlomek toho, na kolik vás to celé vyjde v případě, že se situace vymkne kontrole.

Sledujte peníze. Denně si připomínejte, že neexistují pouze dva hlavní finanční výkazy, kterými jsou rozvaha a výsledovka. Ale že je tu ten třetí, tak často opomíjený, ale možná ten nejdůležitější, který se jmenuje peněžní tok. 

Audit firemní kultury