Negativismus

Třebaže je to těžké, doporučuji skončit s tím negativismem. ❌ Vidím to teď kolem sebe dnes a denně. Spousta majitelů hodila flintu do žita.

Nedávno mi kolega vyprávěl, jak byl ve firmě a tam před ním seděli dva naprosto rezignovaní podnikatelé. Propadlá ramena, smutné oči ala Mickey Mouse a mluvili tak, jako kdyby měli každou chvíli umřít. Položili mu otázku: „Tak nám řekněte, co máme dělat?“ Kolega jim odpověděl: "Abyste něco mohli dělat, potřebujete jasnou vizi, co dál. A energii. V této chvíli nemáte ani jedno. Proto každá rada drahá." Převzali jsme řízení firmy za ně.

Pokud jste lídr a máte takový přístup jako zmínění majitelé, jak myslíte, že zareaguje zbytek vašeho týmu? 🤔 Jakou chuť budou mít vaši obchodníci do práce? Jak se asi může cítit posádka lodi, jejíž kapitán hledí na ledovec před nimi a místo toho, aby otočil kormidlem, tak ho bez hnutí sleduje s vyhaslýma očima?

Dejte si na to pozor. Jasně, teď není lehká doba a jen tak to lepší nebude. Ale energie je nakažlivá, ta pozitivní i ta negativní. A právě teď extrémně záleží na tom, jakou z nich pošlete dovnitř své firmy. Je dobré to mít na paměti. ✅

podnikatelská strategie