Start podnikání

Start mého podnikání vypadal asi takhle: sedl jsem si ke stolu, vypsal jsem si firmy, které bych chtěl oslovit, a zvednul jsem telefon. Jednu po druhé jsem je začal oslovovat a snažil jsem se dostat na osobní schůzku. 👇


První tři měsíce to bylo období temna. Odmítnutí za odmítnutím, nedařilo se nic. Pak přišel týden T. Během něj jsem získal dvě schůzky a obě z nich se mi okamžitě podařilo překlopit do spolupráce. Jeden z klientů mě navíc požádal, zda bych mu dal slevu, když mi zaplatí půl roku dopředu. Dal jsem mu malou slevu a on slib dodržel. Pamatuji si jako dnes, že jsem si hned běžel koupit nadupanou A4, abych už nemusel jezdit MHD. 😀

Tehdy byla situace úplně jiná. Moderní interim management má sice kořeny v Holandsku už od 70. let, protože najímání manažerů pro konkrétní a časově omezené úkoly se tam v té době ukázalo jako ideální řešení pro firmy v situaci rigidního trhu, který protekcionisticky chránil pracovní místa stálého managementu. U nás byla ale situace naprosto odlišná.

To slovní spojení tu v zásadě nikdo neznal. Já sám jsem se dříve označoval spíše za konzultanta a poradce, executive interim management jsem nasadil až někdy na přelomu 2013/2014. A i dnes pořád ještě tvoříme trh, spousta firem neví, jak rychle lze firmu posunout, pokud využijí pomoci zvenčí. Věřím ale, že tím, jak rosteme, bude postupně to povědomí stále větší a budeme tak schopni pomoci co největšímu množství firem. ✅

interim manažer