Zodpovědnost a pokora

Před 15 lety jsem se zeptal podnikatele Jiřího Stojara, který založil firmu Danzas a potom byl 17 let generálním ředitelem DHL, na to, co považuje za nejdůležitější při vedení lidí. 👇

Jeho odpověď mě zasáhla jako baseballová pálka a plně jsem ji pochopil až nedávno. Odpověděl mi totiž: „Pokora, pokora, pokora.“ Když to dořekl, zavládlo trapné ticho. Já jsem čekal, že mi k tomu poví víc a on mlčel, protože už k tomu nic víc dodat nepotřeboval. 😃

Tak jsem pěkně poděkoval a potom jsem o tom přemýšlel. Rozumově jsem chápal, že pokora je při vedení lidí důležitá, ale pocitově jsem to prožil až o spoustu let později. Je velký rozdíl, pokud máte 5 nebo 10 lidí, nebo když jich máte více než sto a oni řídí stovku firem, které generují miliardové obraty a zaměstnávají tisíce lidí.

To už je o velké zodpovědnosti a pokoře. Tady už nejde o vás, ale o spoustu životů. Zde není prostor pro vaše ego a touhu si něco dokazovat. ❌ Honění za penězi nefunguje, nejdou dohonit. Pokud ale budete co nejlépe sloužit svým zákazníkům i svým lidem, přílivu peněz se neubráníte.

Kdo chce být bohatý, nechť poslouží co nejvíce lidem, jak nejlépe umí. ✅

revitalizace podniku