Martin Kašpar

Ing. Karol Andreutti, PhD.

Vyštudoval Poľnohospodársku univerzitu v Nitre, doktorandské štúdium absolvoval na Dopravnej univerzite v Žiline v odbore Ekonomika a manažment podniku.

Vykonával funkcie riaditeľa nákupu, výroby a logistiky, bol CEO a konateľ vo viacerých slovenských a zahraničných spoločnostiach hlavne v oblasti potravinárskeho segmentu, papierensko- celulózovom priemysle, hotelierstve, facillity manažmente a logistike.

Tvrdí , že dobrý manažér musí vidieť nielen čísla, ale aj ,, dušu ,, firmy a vtedy dokáže úspešne riadiť a bojovať s konkurenciou.

Dokáže ľudí motivovať a vytvoriť tu správnu pracovnú atmosféru.

Vo voľnom čase sa venuje športu, filozofii a svojej rodine.