Ivo šafařík

Ing. Martin Bednárik

Zkušený manažer s více jak 20-ti letou manažerskou praxí z různých oborů i velikosti firem včetně oborů rychloobrátkových či výroby. Jeho praxe od provozního managementu přes obchod až po vrcholový management s řízením více než 650 zaměstnanců mu dala velký manažerský rozhled. Svoje zkušenosti navíc propojuje se znalostí IT a velkým citem pro vyváženost lidských zdrojů a výsledků. Má dlouholeté dovednosti ze zavádění procesů, reorganizací firem i krizovým řízením.

Martin se specializuje především na:

  • analýzu a nastavení klíčových procesů
  • personální audit
  • řízení, motivace a kontrola lidských zdrojů
  • rozvoj obchodních a prezentačních dovedností
  • produktivitu výroby
  • obchod B2B i B2C
  • moderní marketing
  • projektové řízení

Jeho charisma a klidná síla mu pomáhá získávat podporu zevnitř a společně s nasloucháním tak dovede rychle odhalit jádro problému. Mezi jeho koníčky patří kromě rodiny stolní tenis, který sám soutěžně hraje a také se věnuje rozvoji dětí a mládeže. Je otevřený a přímý, velmi se zajímá o trend v oblasti HR.