Ivo šafařík

Jiří Šenkýř

Jiří je zkušený manažer, který dokáže identifikovat, co je potřeba změnit. Baví ho implementovat smysluplné změny, které přináší kvalitu a dobré výsledky pro organizaci. Umí naslouchat, a proto ví, že někdy změny přináší strach. Je ostřílený leader, který zvládá krizové řízení, a má sílu najít cesty k naplnění společné vize v souladu s posláním organizace. Tuto vizi umí pojmenovat a objasnit ji takovým způsobem, aby jí každý rozuměl. Tak zajistí dosahování nastavených cílů. Rád naslouchá názorům druhých. Díky tomu totiž dokáže najít nejlepší řešení pro obě strany.
Jiří je otevřený a férový člověk, který umí motivovat, podporovat a hledat ideální řešení každé situace.
Mezi jeho záliby patří sport, dobré filmy, knihy a jeho děti.