Ing. Miroslav Říha

Ing. Miroslav Říha

Mirek se přes 20 let pohybuje v dřevařském prostředí. V rámci své praxe prošel od obchodu přes provozní management až po vrcholový management. Působil na pozicích vedoucího obchodu, ředitele product office, ředitele nákupu a logistiky, jednatele, kde získal zkušenosti se strategickým řízením, zaváděním interních procesů, hledáním příležitostí k rozvoji společnosti a implementace nových produktů na trh. Má zkušenosti s akvizicemi a následným začleněním do mateřské společnosti.

Mirek se specializuje především na:
  • interní analýzu
  • optimalizace a dodržování procesů
  • produktivitu výroby
  • vyhledávání nových obchodních příležitostí
  • projektové řízení
  • produktový marketing
  • interim management

Snadno nachází méně zjevné souvislosti, domýšlí detaily už v počáteční části projektu, tak aby nedocházelo v průběhu realizace k chybám.

Volný čas tráví se svou rodinou, jízdou na kole, toulkami v přírodě, s dobrou knihou nebo odpočívá u napínavého filmu.