Charakter firmy

Chceme mít 1000 interimů. A taky chceme, aby si naše firma udržela svůj charakter a hodnoty. Aby se tak stalo, je potřeba pro to něco dělat. 👇

Proto jsem se rozhodl, že si jednou měsíčně vyhradím celý den a setkám se s nově nastupujícími interimy. Kdo jiný by měl předávat vizi a smysl firmy, když ne zakladatel? Kdo jiný by měl vlévat krev do žil novým talentům a pozvedat jejich ducha? Času nemám nazbyt, ale tohle je pro mě priorita. 👍

Nedávno proběhlo první setkání. Poznal jsem 6 nových kolegů. Tento měsíc jich poznám 10. Při tomhle tempu se ta původně velice vzdálená tisícovka jeví zase o trochu blíž.

To setkání bylo úžasné. Bylo fascinující sledovat, že i když je každý z nových kolegů v něčem jiný, v podstatě jde o typově podobné osobnosti. Vyznávají baťovské principy, berou na sebe zodpovědnost a mají neskutečný drive. Je vidět, že metodika našeho výběru funguje. 👌

Tohle je při výběru lidí důležité. Opačné názory mi nevadí, je ale potřeba být zajedno v tom, kam jdeme. Když jde celý tým doprava a někdo nový křičí pojďme doleva, nemůže to fungovat. Věnujte čas náboru nových lidí. Bez nich totiž nikdy úspěšnou firmu nevybudujete. ✅

interim manažer