vize

Vize JPF Czech

JPF Czech má dnes mnoho vrstev působnosti, smyslu a tomu odpovídajících vizí.

Naše vize

Společnou vizí všech v JPF je budovat prosperující a stabilní české a slovenské firmy střední velikosti a přispívat v ČR a SR k obnově podnikatelského ducha založeného na hodnotách jako jsou charakter, etika, pracovitost, služba a kvalitní řešení problémů zákazníka.

Naši cestu k naplnění této vize najdete zde.

1

ZÁVAZEK #1:

Závazek vůči klientům

Doručovat služby executive interim managementu, které slibujeme a ve kterých máme odpovídající zkušenosti, know-how a pozici na trhu - a doručovat to ve stovkách business cases.

2

ZÁVAZEK #2:

Závazek vůči lidem uvnitř JPF

Stále utvářet a vyvíjet atmosféru důvěry, tvořivosti, konzistence a zároveň garance konzervativních hodnot, které přinásí lidem do života dostatek stability, jistoty, ale také zdravých výzev.

3

ZÁVAZEK #3:

Závazek vůči společnosti

Aniž by to byly laciné CSR fráze, pomáhat budovat silný segment #SME firem, protože je považujeme za zásadní páteř každé ekonomiky a prosperity země.

4

ZÁVAZEK #4:

Závazek vůči majiteli

Spravovat firmu coby řádný hospodář, dnes už s přesahem do další generace - nechceme budovat firmu "na jedno použití", ale něco, co trvá, trvá a trvá, v jistém smyslu bychom si přáli, že dokud bude existovat svět, bude existovat a sloužit lidem a firmám JPF.

5

ZÁVAZEK #5:

Osobní vize, závazek zakladatele

Užívat zdrojů, příležitostí, synergií a know-how k dalšímu rozvoji a investování v byznysu - v rámci skupiny dnes řídíme bezmála 80 firem nejen pro klienty, ale vstupujeme do firem a řídíme dalších téměř 10 firem vlastních.

Pokud byste v některém z bodů viděli možné synergie
a příležitosti, ozvěte se, zkusíme něco vymyslet.