Den otců

"Zatímco svátek matek se mezi Čechy velmi dobře uchytil, na svátek otců se často zapomíná. A je to škoda, protože jejich role v našich životech rozhodně není zanedbatelná. Oslavovat otcovství, vztah otce k dítěti a úlohu otců ve společnosti má skutečně cenu.


Samozřejmě ne každý otec je dokonalý, stejně jako některé ženy i on může mít své stinné stránky. V dnešní době se ale tátové do výchovy i péče o své ratolesti mnohem více aktivně zapojují. A to je dobře.

Jak potvrdily četné studie, děti vyrůstající se svými otci v harmonickém vztahu mají v životě oproti ostatním velkou výhodu, jak po stránce sociální, tak vzdělávací.

U synů sehrává navíc otec roli vzoru, jemuž se chtějí vyrovnat a až do puberty je pro ně v podstatě prototypem dokonalého muže, zvláště pokud je v tom podporují i jejich matky. Nemusí jít samozřejmě o vlastního otce, tuto roli mohou převzít i nevlastní tátové, dědové či strýcové.

Velmi významně tátové ovlivňují i život svých dcer. Dívky, které mají vřelý vztah se svým otcem a cítí se jím být akceptovány, lépe navazují vztahy s chlapci a celkově jsou více sebevědomé a sebejisté."


interim manažer