Firma a business

Pokud bude firma stát na vás, nikdy mít business nebudete. Bude to pořád jen dobře placená práce. To už jsem tu psal vícekrát. Teď bych vám ale rád nasdílel svou zkušenost, co se změní v momentě, kdy vystoupíte z denní operativy. 👇

S největší pravděpodobností dojde k informačnímu zkreslení. Když totiž naplno jedete v operativě, máte komplexní obrázek. Jasně vidíte, na čem je potřeba zamakat, ale i všechno to, co se skvěle povedlo.

A co myslíte, je větší pravděpodobnost, že po vystoupení z tohoto kolečka se k vám dostanou ty dobré, nebo ty špatné zprávy? 🤔 No samozřejmě. Pokud někdo není spokojený nebo se stane průšvih, dostane se to ke mně s pravděpodobností hraničící s jistotou.

Člověk by tak mohl snadno propadnout iluzi, že se firmě najednou daří hůř. 📉 Tak to ale samozřejmě není, ve skutečnosti se jedná jen o to, že stížnost se šíří mnohem rychleji než pochvala. Když se něco takového přihodí, vyžádám si k dané věci informace, ale do řešení svým lidem nikterak nezasahuji.

Pokud bych tak činil, podrýval bych jejich autoritu a zbavoval je zodpovědnosti. A já ani jedno dělat nechci. Mám v ně totiž plnou důvěru. ✅

strategie firmy