Firma jako zahrádka

Občas zaslechnu až takové posměšné poznámky na majitele, kteří svoji firmu berou jako své dítě. Samozřejmě, že to srovnání maličko kulhá, moje děti jsou moje děti a nikdy bych na jejich úroveň své společnosti nedával, ale rozhodně tam ta emocionální vazba je. 👇

Možná bych použil jiné přirovnání. Firma je jako taková zahrádka 🌾, o kterou se roky den co den staráte a zušlechťujete ji, aby byla úrodnější a přinášela vám plody vaší práce. Myslím si, že firma by neměla být jen tvrdý asset, který můžete kdykoliv zpeněžit. JPF jsem nezakládal proto, abych ji prodal, ale proto, abych ji rozvíjel a jednou předal dál. 👍

Jak říká Buffett, ideální doba držení firmy je věčnost. Jeden z jeho principů je: „Bez ohledu na cenu, nemáme vůbec žádný zájem na tom, prodávat jakékoli dobré podniky, které Berkshire vlastní.“

Každý na to máme asi svůj pohled. Někdo firmu zakládá čistě kvůli tomu, aby vydělal co nejvíc peněz, spousta jiných očividně z toho důvodu, aby se v ní mohli upracovat k smrti a do posledního dne k ní byli přivázáni jako pes u boudy.

Já svou firmu nikdy neprodám. Pevně doufám, že bude dlouhé roky dávat příležitost spoustě skvělých lidí a že i po mém odchodu bude dál jen vzkvétat. ✅

Personální audit