Generační obměna firmy
Generační obměna firmy

Generační obměna ve vedení podniků

Předání firmy, kterou jste roky budovali, je vždy složitý a riskantní krok. Máme s ním praktické zkušenosti.

Předání rodinné firmy

Předání rodinné firmy nebo společnosti, kterou jste budovali celá léta, věnovali tomu všechen svůj čas a úsilí, je vždy složitý a riskantní krok. Jde o složitý a komplexní proces, který si vyžaduje důkladnou přípravu firmy.

Vlastní obměnu vedení firmy není těžké provést. Ale udělat to tak, aby budoucí nástupce, ať už z řad rodiny, zaměstnanců firmy nebo někoho z externa, pokračoval v úspěšném rozvoji firmy a zajistil budoucí prosperitu, to už tak snadné není.

Strategické rozhodování o budoucím nástupci

I rozhodnutí, koho zvolit za svého nástupce, je strategické a vyžaduje důkladné porovnání všech eventualit. Současný majitel pak může odejít do zaslouženého důchodu nebo se podílet na řízení firmy jako předseda představenstva, člen dozorčí rady apod. Z výkonné pozice může přejít do pozice kontrolní nebo do pozice podílející se pouze na strategickém řízení podniku.

Vždy existuje celá řada řešení. Pomůžeme Vám vybrat a zrealizovat to nejlepší řešení pro Vaši firmu.

Naše firma nabízí doprovod při všech etapách obměny:

  • výběr a formování nového nástupce
  • přípravu nového celofiremního managementu firmy
  • optimalizaci a stabilizaci provozu a stávajícího fungování firmy
  • strategické plánování a kontrolu nad dodržováním stanovených cílů
  • doprovod a podporu při postupném předávání kompetencí
  • následnou kontrolu sledovaných ekonomických ukazatelů předané firmy, dohled a nastolení cesty stálého rozvoje

Máme dlouholeté zkušenosti a ověřené know-how

Celý proces generační obměny probíhá často v řádu několika měsíců, mnohdy i dvou tří let. V této službě disponujeme dlouholetými zkušenostmi a ověřeným know-how. Předání firmy novému nástupci či profesionálnímu managementu je silně rizikové období, které úspěšně přežije dle statistik
pouze cca. 30 % firem.

Proto doporučujeme dohled specializované firmy s praktickými zkušenostmi, která zaručí minimalizování rizika a zajistí dlouhodobý rozvoj firmy.