Home office

Upřímně. Nejsem velký fanda home office.

Možná je to pro část firem nezvratný trend. A možná pouze dočasná vlna v provozu. Ukáže čas. Já věřím, pro dobro lidstva, v to druhé.


Už jen pro fakt, že člověk je tvor společenský. Krok směrem k další izolaci (po internetu, soc.sítích, virtuální realitě) bude mít víc negativních důsledků než pozitivních. Osamělost je např. jedním z nich.

Navíc, nikdo mě nepřesvědčí, že většina lidí bude nejen produktivní (či produktivnější), ale dlouhodobě i štastnější doma, než v práci.

Pamatuji si na jednu kolegyni (z firmy, kterou jsme řidili), která se kdysi po 14 denní dovolené vyjádřila ve smyslu, že už se těšila do práce, protože doma to bylo šílené, monotónní, bez řádu, s členy rodiny si obrazně lezly na nervy.

Ano, nouzový stav není to samé jako dovolená.

I tak... někdo se doma cítí s přibývajícím časem jako tygr v kleci.

Někdo šílí pod tíhou chaosu, nároků na plnění si vlastní práce, udržování chodu domácnosti, koordinace dětí, jejich úkolů a meetingů ve škole, či on-line hudebky atd.

Napětí v partnerských vztazích může růst.

Najdou se výjimky alá. značka ideál. 👌

Má hluboká úcta ale ke všem, kdo se snaží se vztyčenou hlavou popasovat s novými nároky ve svém životě.🙏

Vydržme. Těžké časy netrvají věčně. Trpělivostí budeme spaseni. 😉