Inovace

Jak ve firmě přistupujete k inovacím? Já osobně moc nevěřím, že existuje externí poskytovatel, který by je k vám do firmy přinesl. I o nás v JPF často v nadsázce říkám, že my jsme ti pragmatičtí manažeři všedního dne. 👇

Přijdeme k vám do firmy, dostaneme ji z potíží nebo vytáhneme na úplně nový level, ale pracujeme s produktem, který máte. Pokud se zabýváte kamionovou dopravou, nezačneme vám tlačit do hlavy, že palivo je čím dál dražší, a tak by možná bylo lepší začít vozit zboží na snowboardech. 😃

Inovovat je ale samozřejmě velice důležité. Zajímavé je, že podle průzkumu, který před lety prováděla Asociace malých a středních podniků a živnostníků, většina firem ze segmentu SME proces inovací nijak neplánuje a inovují spíše nárazově, v nepravidelných intervalech a zpravidla v reakci na požadavky zákazníků. Hlavním motorem inovací tak zůstávají požadavky zákazníků.

Čekat, až si o to řekne zákazník, je dle mého názoru pozdě. Zákazník totiž často ani neví, že chce něco víc, dokud mu to inovativní řešení jeho problému neukážete. Doporučuji vám si ve firmě udělat strategický workshop. Vyčleňte si na to jeden pracovní den, zavřete se s kolegy do zasedačky, zamkněte za sebou dveře a 8 hodin tam vařte hlavy. I když to tak zpočátku třeba nebude vypadat, na konci dne odejdete s několika nápady, jak posunout váš business dál. ✅

manažerské poradenství