Inspirace

Sedím u klienta, řešíme jeho očekávání od spolupráce s #jipprofirmy. Protože to základní zadání se často opakuje, sdílím pro inspiraci.

Co často majitelé malých a středních firem trápí? A jaká jsou očekávání od J.I.P. pro firmy?


- docílit navýšení tržeb o cca. 25-30% při udržení ziskovosti 10%
- obchodní odd. – chybí technické znalosti lidí v něm, chybí drive obchodníků v terénu – výrazně a měřitelně zlepšit
- velmi nízká využitelnost a používání informačnío systému uvnitř firmy - na úrovni 40%, posunout do konce roku na úroveň 60%, do 30. 3. 2022 na úroveň 80% využití IS
- vazba mezi výrobou a obchodem – výrazně zlepšit, problém komunikace výroba/obchod, nepředávají se informace, nízká ochota ke spolupráci
- poptávky mimo realizované obchody jsou za cca. 130mil. Kč ročně, úspěšnost nabídek dnes 2%, což je velmi málo, cílový stav min. 10% úspěšnost nabídek
- klíčový zákazník nám dělá 40% tržeb, jsme na něm enormně závislí, cílem je zvýšit tržby u dalších zákazníků v portfoliu a nových zákazníků tak, aby se snížila závislost na top zákazníkovi max. na 30% z objemu tržeb do 1 roku,
- čeká nás investice do nových technologií v řádu 30mil. Kč - dohlédnout projektově na kvalitu, náklady, čas realizace této investice.

Vše naše parketa.

interim management