J.I.P. nebo JPF

JPF? Co to je za zkratka? A jste tedy J.I.P. pro firmy nebo JPF?

Chtěli jsme v tom udělat trošku pořádek a místo toho jsme v tom pro některé udělali víc zmatku. Záměr byl a je dobrý. Chtěli jsme se vymanit z obecného vnímání, že jsme krizoví manažeři, neboť jsme interim manažer. A to je mnohem širší záběr působnosti. Díky historickému názvu nás mnoho lidí ale vnímalo přesně takto - jako krizové manažery. V té Jipce jste přece ti, kdo řeší problémové firmy, firmy v krizích. Firemní JIPka. Co na tom, že do covidu 50% našich klientů nemělo vůbec žádné problémy typu existenciální krize, dramatické poklesy tržeb či ztráta. Naopak, byly to z 50% zdravé, silné, stabilní firmy a pokud už měli krizi, tak krizi z růstu. Nebo prostě jen stagnovaly. Nicméně mnoho potenciálních klientů nechtělo skončit na Jipce. Případně s námi začali spolupracovat, ale nesli to dost nelibě, říkajíc: "Hlavně nikomu neříkejte, že s námi spolupracujete pane Jemelka. Kdo by chtěl skončit na Jipce?"

Tak jsme se rozhodli. JIP (J) pro (P) firmy (F) jsme zkrátili na JPF. Logo, značka, používání názvu JPF. A souběžně jsme nechávali k logo a písmenům JPF i onen starší a delší název firmy. A to některé lidi mátlo.

Nyní nastává čas, kdy i samotný název firmy zkrátíme na jednoduché JPF. Už bude jen JPF. V JPF řídíme firmy.

A když už jdem u nás ve firmě do těch vývojových změn, vnímám, že nastal ten správný čas. A chystáme i další. Často o tom píšu i ve svých postech, jak je důležité oddělit roli podnikatele a manažera. Jak je důležité delegovat. Jak je důležité pro majitele firmy stahovat se z denní operativy, když firma roste a prospívá, aby měl čas na strategii, čas přemýšlet. Aby si uchoval vizi a energii, které operativa ubíjí. Taky jsem psal o tom, jak je třeba nezakládat byznys na sobě a na svém egu, ale na lidech. Takže stahovat se, ne být ve středu dění firmy.

Stahuji se o další krůček z operativy JPF. A dávám víc prostoru i zodpovědnosti našim klíčovým lidem. Tři z nich dostanou v nejbližší době roli prokuristy, s jasně určeným polem působnosti, kompetencemi i zodpovědností. Pro ně i pro mě je to mentálni krok dopředu. Už nebudu mít tolik vše pod kontrolou. Ano, nastaví se mantinely, kontorla. Ale je třeba i důvěra. K tomuto kroku. K lidem. Jdu do toho. A díky Arnošt Čáp, Jan Kodytek, Markéta Tesařová, že do toho jdete se mnou! Moc si toho vážím. 🙏❤ Těším se na další rozvoj nás všech, firmy, lidí, klientů. A těšim se i na vývoj věcí příštích.


Co budu dělat já krom držení vize, strategie, přemýšlení? Víc si povídat s lidmi, abych je lépe chápal...