Jací lidé jsou ve firmách...

nu různí. Žádná novinka.

Prý vidím lidi černobíle. 🙂

"Ty ANO" a "Ty NE".

Ano. Jsem zásadový. Nedělám kompromisy. Potud moje černobílé vidění světa. 😎

Pak je ale spousta odstínů, které, vztaženo na lidi ve firmách, bych pojmenoval takto...


Dělím lidi v několika úrovních.

1. schopné, neschopné, všehoschopné 🙏

2. ti, kteří chtějí a ti, kteří nechtějí. Ty, kteří chtějí, dělím na ty, kteří umí a ty, kteří neumí-ale protože chtějí, můžou se naučit 😉

3. nejdůležitější kategorie:
a) spolupodnikatel 👌(nemají podíl na vlastnictví firmy, ale k firmě se tak chovají)
b) potenciál 💪(lidé, kteří mohou dorůst, ale zatím jim něco chybí)
c) plnič (když dostanou úkol, splní; když nedostanou úkol... nemají co plnit)
d) polo-plnič (ať už dostanou úkol či ne, postaví se k němu vždy po svém, tedy nevyzpytatelně, nemůžete se na ně spolehnout téměř nikdy a v ničem)
e) egomaniak (zajímá je obrazně řečeno jen to, mají-li řádně výplatu na účtu, někteří jsou plní sobeckého vidění světa, někteří intrik, lží, podvodů a jiných "věcí")

Tolik k mému černobílému vidění lidí. 😉

Komu říkám jasné NE, a komu jsem nakloněn říkat ANO, každý, kdo chce, z výše uvedeného pochopí. 👍


personální audit