Jak začít s podnikaním

Řadu firem zakládají lidé, kteří se vlastní tvrdou pílí vypracovali a jsou špičkoví experti ve svém oboru. Často se jedná o technicky zaměřené lidi. Nejsou to ale podnikatelé v pravém slova smyslu.


Pravý důvod, proč s podnikáním začínají, nemá totiž většinou s podnikáním mnoho společného. Tito majitelé malých podniků mají většinou zaměstnanecké myšlení. Firma pro ně není firmou, ale místem, kam chodí do práce.


Jak s podnikáním začít – a zkrachovat

Michael Gerber ve své klasické knize Podnikatelský mýtus poukazuje na fatálně chybný předpoklad, který v konečném důsledku stojí za krachem mnoha firem: ‚‚Pokud rozumíte technické práci v podnikání, pak rozumíte i podnikání, které se touto technickou prací zabývá.‘‘


Rozdíl mezi prací ve firmě a na firmě je ve skutečnosti ale naprosto zásadní a vyžaduje transformaci technicky zaměřeného člověka ve skutečného podnikatele. Udělat takový obrat ale není nic jednoduchého, zvyk je totiž železná košile.


Jak jsem s podnikáním začal já?

Start mého podnikání vypadal asi takhle: sedl jsem si ke stolu, vypsal jsem si firmy, které bych chtěl oslovit, a zvednul jsem telefon. Jednu po druhé jsem je začal oslovovat a snažil jsem se dostat na osobní schůzku.


První tři měsíce to bylo období temna. Odmítnutí za odmítnutím, nedařilo se nic. Pak přišel týden T. Během něj jsem získal dvě schůzky a obě z nich se mi okamžitě podařilo překlopit do spolupráce. Jeden z klientů mě navíc požádal, zda bych mu dal slevu, když mi zaplatí půl roku dopředu. Dal jsem mu malou slevu a on slib dodržel. Pamatuji si jako dnes, že jsem si hned běžel koupit nadupanou A4, abych už nemusel jezdit MHD. 


Tehdy byla situace úplně jiná. Moderní interim management má sice kořeny v Holandsku už od 70. let, protože najímání manažerů pro konkrétní a časově omezené úkoly se tam v té době ukázalo jako ideální řešení pro firmy v situaci rigidního trhu, který protekcionisticky chránil pracovní místa stálého managementu. U nás byla ale situace naprosto odlišná.


To slovní spojení tu v zásadě nikdo neznal. Já sám jsem se dříve označoval spíše za konzultanta a poradce, executive interim management jsem nasadil až někdy na přelomu 2013/2014. A i dnes pořád ještě tvoříme trh, spousta firem neví, jak rychle lze firmu posunout, pokud využijí pomoci zvenčí. Věřím ale, že tím, jak rosteme, bude postupně to povědomí stále větší a budeme tak schopni pomoci co největšímu množství firem.

Přerod z živnostníka na podnikatele

Ještě před pár lety jsem byl upachtěným živnostníkem. Mezi lety 2017–2019 jsem řešil několik firem najednou a domů chodil pozdě večer s jazykem na vestě. Bylo už to za hranou. Od roku 2019 jsem si zakázal pracovat ve firmě, takže už se na žádném projektu aktivně nepodílím. A od té doby firma JPF letí raketově nahoru, doporučuji vyzkoušet.Začít s podnikáním vyžaduje nejen vášeň a znalost oboru, ale také schopnost přizpůsobit se, vytrvat při odmítnutích a nebojácně hledat nové příležitosti.Chcete přestat pracovat VE svojí firmě – a začít pracovat NA svojí firmě?

Pomůžeme vám