Jedna studie z Oxfordu

Existují pouze 3 % lidí, kteří přesně vědí, co chtějí.

Dalších 12 % lidí to ví plus mínus.

Zbylých 85 % lidi žije na způsob, který bychom mohli nazvat "Carpe diem!"

Na Oxfordu dělali průzkum mezi 1000 studenty, kteří graduovali 🎓 a ptali se jich, co chtějí v životě dosáhnout. Jaké mají cíle.

Po cca. 25 letech se vyhodnocovalo, jak kdo z těch 1000 lidí "dopadl".

Zjištění bylo velmi zajímavé:


👑 ty 3 %, kteří věděli, co chtějí, měli nejen dobře finančně zajištěný život, ale žili zároveň život, ve kterém si plnili své sny a cíle a ovlivňovali své okolí a společnost jako takovou

👒 těch dalších 12 % lidí žili sice relaitvně dobře, ale neměli výraznější vliv ve společnosti a finančně to s nimi bylo "plus mínus ok"

🧢 a ze zbylých 85 % většina lidí žila tak, že se sice uživila, ale na žádné velké vyskakování to nebylo, mnozí živořili... o plnění snů a cílů nemohla být řeč, ostatně žádné neměli, tak co mohli plnit

V Česku jsme na tom dle mého názoru podobně. Jsme národ "básníků"... je velmi vtipné, jak ve filmové sérii "O básnících" zaznívá: "Za 5 let první auto. Za 7 let první dovolená v Jugoslávii." 😂😂😂

Méně vtipné je, že kdo má cíle a vytrvale za nimi jde, jich často postupně dosáhne. Dokonce je předčí. 👍


audit firemní kultury

Máte své sny a cíle? 🤠