Komunikace se zaměstnanci

Proč majitelé tak často nekomunikují se svými zaměstnanci?Před časem v jedné firmě obchodní oddělení připravovalo nabídku pro jednoho ze svých předních zákazníků. Protože šlo o opravdu velkou zakázku, tak ji ještě před odesláním poslali majiteli ke kontrole, ten se jim k ní ale ani po urgencích nevyjádřil. 👇


Čas kvapil, a tak musela nabídka k zákazníkovi i bez potvrzení majitelem. Byl z toho pěkný průšvih. Odběratel ihned potvrdil, cena však byla díky souběhu několika faktorů nastavena příliš nízko. Když majitel zjistil, že budou realizovat ztrátu, začal běsnit. 

Komunikace ve firmách je kriticky důležitá. A nemusí jít ani o takto podstatné věci. Atmosféra ve firmě, ve které má majitel otevřené nebo zavřené dveře své kanceláře, je diametrálně odlišná. Vysvětlím to na příkladu.

Ve firmě A byl majitel, který vše řešil ze zavřeného kanclu a s lidmi hovořil zásadně prostřednictvím svých mistrů, na place ho nikdy nikdo neviděl.

Ve firmě B si majitel 2x týdně našel 15 minut čas, aby zašel do výroby, krátce se s lidmi pozdravil, zeptal se, jestli jim něco nechybí a popřál úspěšný den.

Investice 30 minut týdně a tu dobrou, přátelskou a pozitivní atmosféru jste mohli v té společnosti doslova dýchat. Zaměstnanci nejsou zdroje, které můžete využít k plnění svých finančních plánů. Je potřeba k nim přistupovat jako k lidským bytostem a dát jim trochu svého času a uznání.

Věřte mi, že oni to velmi rychle vycítí a stonásobně vám to oplatí. ✅

personální audit