Kontrola zaměstnanců

Jak kontrolujete svoje zaměstnance? Mně je v zásadě jedno, kde moji spolupracovníci jsou nebo kdy svoji práci dělají. Mají ode mě nevídanou volnost. Chci po nich jediné: aby doručili výsledky. 👇

Myslím si totiž, že leader tu není od toho, aby své lidi kontroloval, ale aby je inspiroval. Jasně, samozřejmě máme nastavené konkrétní milníky a KPIčka a ty si i společně s našimi zákazníky pravidelně kontrolujeme. Ale jak jich dosáhnou, je už na nich.

Můj úkol ve firmě je podněcovat jejich tvořivost, být jim oporou v momentech, kdy je to potřeba a postarat se o to, aby je jejich práce bavila a naplňovala. Možná to bude znít až trochu pateticky, ale myslím si, že hlavním úkolem lídra je, aby pozvedal ducha svých spolupracovníků. Aby dával směr, který je hodný následování. 👍

Jeho úkolem je, aby tu vizi, kterou má ve své hlavě, přenesl nejen do hlav, ale především i do srdcí ostatních a ti ji přijali za svou. Steve Jobs říkával: „Nenajímáme lidi, abychom jim říkali, co mají dělat, ale najímáme ty nejchytřejší, aby nám oni řekli, co máme dělat my.“

A přesně o to se teď snažím. Jsem člověk, takže chybuji a nejsem dokonalý. Snažím se ale vytvořit prostředí, ve kterém bude firma a lidé kolem mě vzkvétat.

personální audit