Křest ohněm

Spoustu podnikatelů teď čeká křest ohněm. 🔥 Nadcházející doba nás všechny prověří. Myslím si ale, že ti podnikatelé, kteří se k dané situaci postaví čelem, z ní vyjdou mnohem silnější.

Churchill v době hrozící německé invaze pronesl: „Nemohu vám slíbit nic než krev, dřinu, pot a slzy.“ Je to možná trochu romanticky řečeno, ale přesně tohle je vzkaz, který teď musí jít dovnitř firem. Je potřeba nastavit výkon na 100 %. 💪

To ale samozřejmě neznamená bezhlavě dřít a doufat, že to nějak dopadne. Je potřeba začít dělat věci chytřeji a nevázat se na to, co bylo v minulosti. Ta je pryč. Máme jenom přítomnost a tou tvoříme budoucnost.

Jeden z našich klientů byl natolik zamilován do jednoho ze svých produktů, že mu to málem zničilo firmu. Odmítal ho poslat k ledu, i když byl prodělečný, a chtěl si kvůli němu brát další úvěr. Podařilo se nám mu to rozmluvit. Kdyby to udělal, troufnu si říct, že dnes už tu jeho firma není. ❌

Děje se to poměrně často, lpíme na něčem, co dříve fungovalo, nebo na věcech, ke kterým máme emocionální vazbu. Je to nebezpečné. Teď je potřeba dělat změny. Adaptovat se na novou situaci a otočit kormidlem. Dokud je čas.

Interim manažer