Leadership v praxi

Leadership v praxi: Odpovědnost, pokora a inspirace

‚‚Kdybych byl pane Jemelko na své lidi ve firmě tak tvrdý, jak jsem na sebe, nikdo by ve firmě nepracoval.‘‘ Startovali jsme spolupráci s retailovou firmou o tisíci zaměstnancích a na konci dne zazněla tato slova. Ta mě zaujala natolik, že jsem se majitele firmy ptal dál: jak to myslí, jak vlastně začínal a jak vypadá jeho denní život dnes? Abych ho lépe pochopil.


Když skončil své vyprávění, seděl jsem tiše, s vědomím, že se ještě mám hodně co učit, a s velkým respektem mu říkal: ‚‚Klobouk dolů.‘‘ Mávl rukou na znamení, že o takové pochvaly nestojí.Leadership: Kážu víno, piju vodu

Přijde mi, že lidé jsou často pohoršeni, když management firmy tak říkajíc káže vodu a pije víno. Oprávněně. Málo se však mluví o situacích, kdy je to naprosto naopak. Možná nepochopitelně, ale neskutečně účinně: majitel/manažer doslova káže víno a sám pije vodu. Lídři jedí poslední, praví dnes již kultovní kniha S.Sinka. Ta přirozená autorita, kterou tímto postojem u svých lidí vytváříte, je penězi nevyčislitelná.


Ne, nechci adorovat podnikatele a manažery s jejich materiálním leskem, statusem či aureolou neporazitelnosti či nepřemožitelnosti. Ale někteří z nich mají za sebou tak zajímavé příběhy a tak náročné cesty, že jsou právem dnes tam, kde jsou. A pokud si k tomu dál zachovají postoj ‚‚svým lidem kážu víno a sám piju vodu‘‘, stávají se z nich oprávněně legendy pro své okolí. Možná nikdy nebudou na titulce prestižních business časopisů, ale navždy zůstanou v srdcích těch, se kterými žili a spolupracovali.


Ingredience úspěšného leadershipu: zodpovědnost a pokora

Před 15 lety jsem se zeptal podnikatele Jiřího Stojara, který založil firmu Danzas a potom byl 17 let generálním ředitelem DHL, na to, co považuje za nejdůležitějším elementem leadershipu.


Jeho odpověď mě zasáhla jako baseballová pálka a plně jsem ji pochopil až nedávno. Odpověděl mi totiž: ‚‚Pokora, pokora, pokora.‘‘ Když to dořekl, zavládlo trapné ticho. Já jsem čekal, že mi k tomu poví víc a on mlčel, protože už k tomu nic víc dodat nepotřeboval.


Tak jsem pěkně poděkoval a potom jsem o tom přemýšlel. Rozumově jsem chápal, že pokora je při vedení lidí důležitá, ale pocitově jsem to prožil až o spoustu let později. Je velký rozdíl, pokud máte 5 nebo 10 lidí, nebo když jich máte více než sto a oni řídí stovku firem, které generují miliardové obraty a zaměstnávají tisíce lidí.


To už je o velké zodpovědnosti a pokoře. Tady už nejde o vás, ale o spoustu životů. Zde není prostor pro vaše ego a touhu si něco dokazovat. Honění za penězi nefunguje, nejdou dohonit. Pokud ale budete co nejlépe sloužit svým zákazníkům i svým lidem, přílivu peněz se neubráníte.


Kdo chce být bohatý, nechť poslouží co nejvíce lidem, jak nejlépe umí.


Leadership je rovnováha mezi vedením a službou

Není důležité jen dosahovat cílů a generovat zisky, ale také budovat pevné vztahy se svým týmem a inspirovat jejich růst. Úspěšný leadership = rovnováha mezi autoritou a empatií, mezi vedením a službou.Chtěli byste rozvinout vaše leadership dovednosti, ale máte dost tradičního manažerského poradenství? Kontaktujte nás.