Management změn: Věřte lidem uvnitř firmy

Jak na management změn? Ve světě podnikání se často setkáváme s tlakem na rychlé a radikální změny. Nicméně, zkušenosti nás učí, že překotné změny mohou přinášet spíše problémy než úspěch.


Management změn mnohdy leží v důvěře v lidi ve vaší firmě a postupné zdokonalování fungujícího.Falešná naděje: Management změn s iluzí rychlých revolucí


Někdy je dobré lidem ve firmě věřit. Dělat překotné změny za každou cenu se totiž málokdy vyplatí. Zrovna nedávno jsem byl svědkem toho, že úspěšně fungující firmu koupila investiční skupina. První, co udělali, bylo, že najali drahé poradce z velké pražské firmy a ti v luxusních oblecích přijeli do moravské společnosti udělat management změn revolucí. Dopadlo to tragicky. 


Management změn na principu zachování a rozvoje


Když v JPF řídíme firmy, jdeme cestou evoluce. Naše pravidlo zní jasně: ‚‚Co funguje, zachovej a přidej k tomu něco dalšího.‘‘ V každé firmě existuje spousta schopných a pracovitých lidí. Ty je potřeba najít a dát jim možnost rozkvést. Často pracují hluboko pod svým potenciálem jenom proto, že jim k tomu vedení nedalo příležitost.


Pokud chcete svoji firmu posunout, v rámci managementu změn nehledejte pouze to, co nefunguje, ale zaměřte se i na to, co naopak funguje velice dobře. Nešlo by to náhodou dále rozvinout? Flexibilita před velkými změnami


Nerozjíždíme podnikání na klíč, ani nejsme inovační firma. Často jsem se setkal s požadavkem na kompletní změnu business modelu, ale to my neděláme. Tam bychom byli na úrovni startupistů a nemohli bychom garantovat, že se to povede. 


Pokud tedy tisknete noviny a časopisy a klesají vám prodeje, rozhodně je s vámi rádi managementem změn přeneseme do online prostředí. Když nám ale řeknete, že místo toho by možná bylo fajn prodávat třeba klavíry, nemůžeme sloužit. 


Zefektivnění stávajících procesů managementem změn


Náš přístup k managementu změn se zaměřuje na úpravy a zefektivnění stávajících procesů. Když to zjednoduším, my jsme tu od toho, abychom váš motor rozebrali, vyčistili, promazali, dotáhli, zkrátka udělali úpravy, které zefektivní jeho chod a umožní využít jeho plný výkon mananagementem změn. Nový motor ale nevyvíjíme.


Až ho společně naladíme, začneme samozřejmě růst. Pokud prodáváte v Česku, podíváme se, zda by to nešlo i na Slovensku nebo v Polsku. Jsme mistři ve škálování a naší silnou parketou je tvorba obchodního modelu, který zajistí rapidní růst. Nevěnujeme se ale inovacím produktů.


Ostatně, za svou kariéru jsem se nesetkal s žádnou inovační firmou, která by i přes sebelepší management změn konzistentně dokázala něco světoborného produkovat. 


Stabilita a trvalý růst


Správně vedená firma nepotřebuje radikální změny na každém kroku. Místo toho může využít sílu evoluce a postupného rozvoje, který staví na důvěře v lidi ve firmě. 

Takto lze dosáhnout trvalého úspěchu a vyhnete se nežádoucím problémům, které mohou přinést překotné změny za každou cenu.Chtěli byste se stát dominantnější hráčem na trhu?

Pomůžeme vám. Kontaktujte nás