Nebát se a nekrást nestačí

Na rohu ulice postávají čtyři muži - Američan, Rus, Číňan a Izraelec.

Přijde k nim novinář a osloví je: "Promiňte, jaký je váš názor na nedostatek masa?"


Američan se ptá: Co je to nedostatek?

Rus se ptá: Co je to maso?

Číňan se ptá: Co je to názor?

Izraelec se ptá: Co je to promiňte?

(z knihy Dva tisice let, Mike Leigh)


Přemýšlel jsem, co tím "básník" říká. Pochopil jsem při čtení velmi inspirující knihy "Start-up nation" (D.Senor&S.Singer)

Izraelci jsou přímočaří, opovážliví, tvořiví a průbojní. Možná to někdy působí drze až neomaleně, ale v každém případě do oboru podnikání se tah na branku vždycky hodí.

Par čísel. Ta nikdy nelžou.
(pokud jsou správná)

1. Na akciovém trhu NASDAQ je více firem z Izraele, než z celé Evropy.

2. V Izraeli je rizikový kapitál v hodnotě kolem 2mld.$, tj. v přepočtu na osobu 2x víc než v USA a 3x víc než v Evropě.

3. HDP v Izraeli roste rychleji, než průměr rozvinutých světových ekonomik.


Nechceme být v ČR primitivní "montovnou Evropy". Souhlas.

Možná je na čase méně se inspirovat západem, ať už Švýcarskem, USA či Německem (a někteří Činou).

A více se inspirovat v Izraeli.

Průbojnost, tvořivost, zkoušet, nebát se znovu založit firmu, když se mi jedna nepodaří. A tah na branku.

Nebát se a nekrást nestačí.

personální audit