Největší chyba

"Největší chyba Enronu byla pýcha, arogance, nesnášenlivost, lakomost. Byli čím dál nenasytnější, dříve nebo později byli odsouzeni k pádu."

Svého času 7. největší korporace v USA a zároveň největší korporátní bankrot do roku 2002. Symbol podvodného podnikání.


Lze takovým "věcem" zabránit? Ne. Ukázala nám to krize 2008. A ukazuje nám to i dnešní krize kolem koronaviru.

Svět, vč. politiky i byznysu je o lidech, o jejich ctnostech a neřestech. A neřesti u některých dorůstají do obludně monstrózních rozměrů. Bylo to, je a bude.

Morálně zkažení lidé jsou schopni se vám dívat s přímým pohledem tvrdých vyjednavačů do očí a s klidným hlasem tvrdit, že nic špatného neudělali. Že jen hájili zájmy... rodiny, vlasti, firmy, akcionářů, čehokoli, co si usmyslí jako důvod "vyššího zájmu" pro své konání. "Enron obchoduje čestně a transparentně", říkalo vedení. Zakrývali se pláštíkem morální bezúhonnosti.

22000 lidí bez práce ze dne na den. 2miliardy dolarů proletělo komínem. I tak je to slabá mohyla, která nám připomíná, že kvartální zisky či růst hodnoty společnosti ještě nikoho nepřivedly k trvalému naplnění, radosti a pokoji v srdci. Chvíli se to může zdát jako skvělá jízda. Ale cokoli zevnitř shnilého nemůže v čase obstát. Ničemníkům není co závidět. Ani v Česku.

leadership pro manažery