Nepřítel firmy

Je největším nepřítelem firmy její majitel či vedení? Ano i ne.

Ne, pokud firma šlape a vše běží jak po drátkách.

Ano, pokud něco drhne. Proč? Protože pokud to drhne a majitel, resp. vedení to neumí vyřešit, pak kdo je větší nepřítel firmy: konkurence, která dělá skvěle svoji práci? Nebo majitel/vedení, jež neumí vyřešit problém své firmy.

Často v praxi vnímám, že:
a) majitelé nechtějí růst s firmou
b) když chtějí, nechtějí delegovat
c) když už delegují, tak nenechají lidi v klidu pracovat
d) když už nechají pracovat, davají někdy najevo, že by to dokázali lépe, aby lidem dali najevo, že coby majitelé jsou lepší lídři, než ostatní pracovníci firmy.

Naše podnikatelsko-manažersko-lidské ego a ješitnost je zjevně největší nepřítel naší firmy.

V kombinaci s rychlým uspokojením, v čemž patříme v českém byznysu ke světové špičce - což vzešlo z jedné studie - je to limitujicí prvek mnoha malých, středních, ale i velkých firem.

Je největším nepřítelem firmy její konkurence? Já si to nemyslím.

Je to naše ego. Když ho zvládneme a zušlechtíme, pak bude vaše podnikání mít velkou šanci uspět s jakoukoliv konkurencí.

krizový manager