Nová slova

Naučil jsem se dvě nová slova. Možná by se do koronakrize - pokud se vás týká - mohla hodit. 😉

První slovo:
KATAKLYZMA - je živelná pohroma, velká a náhlá přírodní katastrofa nebo rozsáhlý přírodní děj spojený s velkými změnami v přírodním prostředí apod. Koronavir není pro lidstvo kataklyzma, ani to, co s sebou přináší za důsledky. Důsledky jakékoli krize jsou mnohdy těžké a v osobních příbězích mnohých lidí opravdu smutné a tragické. Ale je třeba bojovat, nevzdávat se.


Druhé slovo:
RESILIENCE - psychická houževnatost, nezdolnost jedince, schopnost vyrovnat se s "ranami osudu", dobře žít a jednat navzdory biologickým, psychologickým a psychosociálním vývojovým rizikům. Každý jedinec má jinou míru resilience, tedy míru schopnosti řešit nepříznivé životní situace. Posilovat se dá pravidelným a záměrným řešením problémů. Nevyhýbat se problémům, ale řešit je.

Co říkáte na tento princip?
Lehké problémy = těžký život?
Těžké problémy = lehký život?

V byznysu jsou problémy denní chléb. Mnohdy i v osobním životě. Ale máme vždy na výběr.

Závěr z nových slovíček je jasný:
Krize není kataklyzma. A posilujme svou resilienci.