Oblíbené téma

Je to moje oblíbené téma, protože pravidelně vidím, jak velkým kamenem úrazu to pro mnoho lidí v byznysu je....

Několikrát jsem se i tady na LI snažil pojmenovat ten křehký moment přerodu z živnostníka v podnikatele. Myslím si, že si tím musí projít každý, kdo chce nakonec působit jako podnikatel.


Před časem jsem četl moc pěkné zachycení tohoto okamžiku v životě T.Bati. Úryvek níže ukazuje nejen na jeho mentální proměnu ve vnímání živnosti/podniku, ale zachycuje také fakt, že i když člověk může provozovat už poměrně velkou firmu, stále může vězet v myšlenkovém vzorci/nastavení živnostníka.

(disclaimer: post není míněn jako povyšování podnikatele nad živnostníka - spíše je snahou pomoci růst těm živnostníkům, kteří se chtějí stát podnikateli, přičemž nikde není řečeno, že podnikatel je něco lepšího či více, než živnostník a naopak)

Aneb o přerodu z živnostníka/řemeslníka na podnikatele/budovatele firmy.

„I když doma už byl uznávaný podnikatel, v Lynnu (USA) se rozhodl nastoupit do práce jako dělník, aby prošel co možná největším počtem různých výrobních sektorů. Důraz na specializaci si uvědomil, když se ho při prvním pokusu o zaměstnání náborář zeptal, zda rozumí výrobě obuvi. Se suverénním úsměvem přikývl."
„Co vlastně umíš?“
„Všechno.“
„Nepotřebujeme, další!“
„Vždyž já jsem obuvník.“
„Nepotřebujeme obuvníky, ale specialisty.“
„Několik dní proseděl doma, potuloval se městem. Jeho obuvnická hrdost, pýcha na fortel, na rodové a řemeslné tradice se rozplývaly. Prožíval zlomové chvíle, řemeslná tradice vs. průmyslový pokrok byly dvě protichůdné tendence. Nechtěl si připustit, že by měl zradit odkaz otce, obuvnického řemeslníka, všech generací Baťů, tisíců obuvníků, kteří doma ještě pořád vyráběli boty od vykrajování spodků až po jejich závěrečného leštění a byli na to oprávněně hrdí. Když se situace zopakovala i v jiných obuvnických továrnách, bylo mu jasné, že nastal čas rozloučit se s tradiční hrdostí na obuvnický fortel, řemeslo. V moderním světě obuvnické velkovýroby to už neplatilo. Kdo chtěl uspět, musel se specializovat, snižovat výrobní náklady. Z řemeslníka Tomáše Bati se v Lynnu rodil podnikatel.“


Podnikatel je úplně jiná disciplína než živnosntík. Živnostník je svým způsobem vysoce specializovaný technik/odborník na dané "řemeslo". Podnikatel naopak musí zvládnout řemeslo podnikání, tedy tvoření/budování firmy. Myslím, že si tím prošel nejen Baťa. Od jeho časů, dnes a denně si tím musí projít mnoho živnostníků, kteří se chtějí stát podnikateli provozující úspěšnou firmu/firmy.

personální audit