Pár postřehů při srovnávání světů...

Nic není jednostranné. Nejde zobecnit svět korporací ani svět malého a středního podnikání. Přesto pár postřehů, jak je ze zkušeností vnímám.

Svět korporací:
- systém, tvrdá pravidla
- disciplína
- důraz na čísla
- striktní reporty
- ve středu je vždy zisk
- práce až do krve, za hranu (platí pro vybrané pozice)
- power-pointy, tabulky, meetingy
- formálnost, chtělo by to více lidskosti

Svět malého a středního podnikání:
- je to hondě o intuici a emocích
- aktuální hnutí a nárazovost převažuje nad systematičností
- živelnost, uvolněná atmosféra
- mnohdy mlhavá představa o číslech
- rozvolněnější pracovní morálka
- prezentace od pasu, u dvou excelů slyšíte, jak je přetabulkováno, porady v nedohlednu (příp. na chodbě za běhu)
- do krve pracuje nezřídka především majitel/ka
- neformálnost, chtělo by to více řádu a profesionality při řízení firmy i vedení lidí

Myslím si, že i u malých a středních firem se od určité velikosti firmy nedá fungovat bez přiměřených způsobů, které jsou vlastní spíše korporacím.

Na druhou stranu, spousta lidí pochopila, o čem ty dva světy jsou, a proto si někdo cíleně vybírá práci v korporaci a někdo jiný zase cíleně hledá práci pro malou/střední firmu s neformálním prostředím.