Personální řízení: výkon a spokojenost

Personální řízení je uměním pochopení potenciálu vašich spolupracovníků a nabízením příležitostí, které je nechají vyrůst. Dostal jsem otázku, na kterou není vůbec lehká odpověď: ‚‚Pane Jemelko, jak dostanete ze svých lidí maximum, aniž byste jim ublížil?‘‘


Na tohle neexistuje žádná poučka ani léty prověřený postup. To se prostě musí zkusit. Často vyzkouším člověka na jedné pozici a on mi doslova pod rukama rozkvete do něčeho úplně jiného. Obecně je ale potřeba co nejlépe otestovat potenciál daného člověka.


Personální řízení = uvážené poskytování výzev

Pokud vidím, že můj spolupracovník je tzv. problem solver, kterému zadám úkol a on mi bez tisíce dotazů dá v momentě, kdy je hotov, vědět stylem: ‚‚Vyřešeno,‘‘ tak to zkontroluji, a pokud vše opravdu vyřešeno je, naložím mu víc. Ne tak, abych ho vyždímal. Personální řízení spočívá v poskytování odpovídajících výzev a výhod, které nejen podněcují profesní růst, ale také posilují osobnost jedince.


S každou překonanou překážkou a splněnou výzvou totiž člověku vzroste sebevědomí, a to je moc dobrý pocit. Výkonově orientovaní lidé se pak cítí lépe a práce je mnohem víc baví. Mají větší zodpovědnost a díky náročnějším výzvám osobnostně i finančně rostou. Práce je naplňuje. 


Je ale potřeba postupovat rozumně a být opatrný. Nesmí se to přehnat, jinak pak mohou nastat zdravotní nebo jiné obtíže. Každý máme určitý potenciál, a to je potřeba respektovat. Myslím si ale, že etickým imperativem každého z nás je pokusit se ho naplnit.


Omezte stres, podpořte spokojenost

Spousta firem své lidi přetěžuje. A to nemluvím jen ze své vlastní zkušenosti. Potvrzují to i průzkumy: výrazný stres v práci zažívá zhruba čtvrtina zaměstnaných. Firmy přitom často přetěžují svoje nejlepší pracovníky, protože jsou schopní, chtějí pracovat a příliš si nestěžují.


A tak je ždímají jako citron a oni to buď vydrží, nebo zkolabují a jsou nahrazeni novými kusy. Tohle podle mě není dobrá strategie, a to nejen z hlediska etiky.


Spokojenost a odpočinek pro nejlepší výkon

Personální řízení je hledání rovnováhy mezi prací a odpočinkem. Pokud vaši lidé nebudou spokojení a odpočatí, nikdy nepodají svůj nejlepší výkon. V naší firmě jednoznačně dbám na to, aby moji spolupracovníci nepracovali příliš. Když mi kolegyně posílá emaily v neděli, vždycky se zlobím, je to u nás zakázané. O víkendu je potřeba mít čas pro sebe a odpočívat.


Nikdo z nás není superhrdina. Připomínám to i našim kolegům, kteří pracuji jako interim manažeři. Často se ponoří do práce a chtějí to strhat. Psychická kondice a pohoda je v jakékoliv vedoucí pozici nesmírně  důležitá, nadměrný a dlouhodobý stres totiž zvyšuje pravděpodobnost, že se dopustíte chyby, která bude mít fatální dopady.


Work-life balance

Personální řízení by mělo brát v úvahu individuální potřeby zaměstnanců a poskytovat prostor pro jejich plnohodnotnou realizaci ve všech sférách života. Pokud nemáte čas věnovat se rodině, časem to nevyhnutelně oslabí vaše rodinné zázemí a sníží vaši celkovou spokojenost. A to se samozřejmě odrazí i v práci. Jednostranná zátěž není pro člověka dobrá.


Pamatujme na to a dejme našim kolegům prostor, aby se mohli realizovat ve všech oblastech svého života.


Předejděte špatné personální atmosféře a fluktuaci zaměstnanců