Principy, které fungují...

Mám rád jednoduché a praktické principy, které funguji. 🙏

Mezi základní řadím: Gaussova křivka nerovnosti a Paretovo pravidlo.

Gaussova křivka, vztaženo k byznysu, mj. ukazuje, kde je mainstream, tedy většina. A kolik to je cca. zákazníků.

Kdysi jsem dělal školení. Cílová skupina obrovská. Stejně jako konkurence.

Říkal jsem si: Když přestaneš školit/radit a začneš sám pro klienty dělat to, co školíš, co se stane?

Obrovským způsobem se zúží potenciál možných klientů. Ale zároveň se zvýší a zrychli možný efekt, na který budeš mít přímý dosah. 😎

Udělal jsem to.

Přestal jsem školit a radit. Pro velmi úzkou skupinu podnikatelů jsem začal dělat.

Co bych dříve školil/radil, dnes dělám.


1. Ukázalo se, že existuje malá skupina podnikatelů, kteří mají po krk školení a rad. Chtějí výsledky. A nejlépe hned.

2. Je většina majitelů firem, kteří chtějí zvyšovat své dovednosti. Radí se a školí. Aby zvládali lěpe své problémy v byznysu i životě.👍 A dosahovali žádoucích výsledků.

My jsme tu pro "jedničky". Majitele firem, kteří chtějí zkratku. Chtějí přímo ty výsledky.

To pro ně dělá jipprofirmy

Zkrátili jsme proces. Zrychlili výsledky.
A to Paretovo optimum? O tom zas někdy příště. 😉

interim management