Revitalizace firem či podniků

Naše know-how obsahuje vyzkoušené a funkčních nástroje, praktické postupy a techniky zaměřené na rychlé zvýšení produktivity Vaší firmy.

Postup při revitalizaci firmy / podniku

Jsme plně přesvědčeni, že můžeme svým zákazníkům po celé ČR a SR nabídnout působivé výsledky v růstu tržeb, zefektivnění managementu, marketingu, organizaci a provozu firmy atd. Je to díky naší nejúspěšnější službě, s názvem „REVITALIZACE FIREM“, která se skládá z těchto kroků:

Analýza firmy / podniku

obsahuje:

 • analýzu prodeje
 • analýzu marketingu
 • analýzu managementu (řízení) firmy
 • analýzu provozu firmy
 • analýzu personálu a firemní kultury

Výše uvedená analýza firmy probíhá formou řízených rozhovorů s předem vybranými pracovníky Vaší firmy a ve studiu návazných řídících dokumentů Vaší firmy, které pomáhají organizovat práci (popisy pracovních míst, organizační struktura apod.) Výsledek z analýzy firmy pro Vás znamená přesné pojmenování problémů a nevyužitých příležitostí uvnitř Vaši firmy.

Během analýzy vycházíme z vlastnoručně vyvinutého „MPM systému“. Pro případnou revitalizaci firmy, rozvoj či ozdravení firmy je „MPM systém“ klíčovou službou a výchozím bodem veškerých aktivit uvnitř firem našich klientů. MPM systém je manažerský nástroj vyvinutý naší společností, jehož podstatou je rozdělení firmy do několika oblastí, které se mohou samostatně analyzovat, a ve kterých se dá jednoznačně a měřitelně nastavit cíl zlepšení/spolupráce. MPM systém je odrazovým můstkemk programu revitalizace firmy, což, jak jsme uvedli, je naše klíčová služba.

Program revitalizace firmy / podniku

Pro Vás coby klienta znamená získání vyzkoušených, funkčních nástrojů, postupů a technik zaměřených na zvýšení produktivity Vaší firmy. Stěžejním bodem této služby je slovo PRODUKTIVITA. Cílem tohoto programu -  který vychází z úvodní analýzy firmy - je dosáhnout předem jasně stanovených cílů, kterými nejčastěji bývají:

 • zvýšit údernost marketingu
 • zlepšit komunikaci a spolupráci uvnitř firmy
 • zefektivnit management firmy
 • zvýšit tržby
 • mít pod kontrolou finanční řízení a cash-flow firmy
 • zlepšit práci obchodních zástupců a obchodního oddělení jako takového
 • zlepšit organizaci práce a firmy jako takové
 • a další

Realizace programu revitalizace firmy (rozvoje či ozdravení firmy)

Projekt revitalizace firmy pro Vás v konečném důsledku znamená vyšší zisky, růst tržeb, efektivní plánování, jednodušší strategické řízení firmy, lepší komunikaci uvnitř firmy, zlepšenou firemní kulturu, která pracovníky stimuluje k nejvyšším výkonům. Využitím zkušeností našich konzultantů (productivity specialistů) jste schopni rychle implementovat plánovaná opatření a navodit žádoucí změny uvnitř Vaší firmy. Naši klienti oceňují nejen fakt, že jim řekneme, co mají (můžou) dělat pro zlepšení své situace – tedy že jim ukážeme směr – ale také to, že prostě jsme s nimi, a řešíme s nimi každodenní problémy a úkoly v rámci programu revitalizace osobně, „na place“.

Součástí projektu revitalizace firmy bývá ve valné většině případů také dodatečné (či nové) proškolení zaměstnanců.

Školení zaměstnanců v rámci programu revitalizace firmy zahrnuje:

 • školení obchodních dovedností
 • školení manažerských dovedností
 • školení komunikačních dovedností
 • školení administrativy
 • koučink obchodních zástupců v terénu
 • koučink manažerů

Proškolení či formování žádoucích dovedností Vašich zaměstnanců pro Vás znamená výrazný růst využití potenciálu Vaší firmy, Vašich lidí a v konečném důsledku opět vyšší zisky, růst tržeb, lepší komunikaci a organizaci uvnitř firmy. 

Představte si Vaší firmu jako fungující stroj, který obsluhují kompetentní lidé. „MPM systém“ formou analýzy Váš stroj do detailu rozebere a tak lépe poznáte jeho možnosti. „Program revitalizace firmy“ (nebo ozdravení či rozvoje firmy) „stroj“ opět složí, a to novým, efektivnějším způsobem. A „školení zaměstnanců“ naučí Vaše lidi lépe používat veškeré přednosti tohoto nově složeného a efektivně fungujícího stroje.

VÝSLEDKEM NAŠÍ PRÁCE JE: PROSPERUJÍCÍ FIRMA!!!

Souhrnně řečeno:

Daří se nám systematická, analytická práce, při níž máme před sebou konkrétní, hmatatelné procesy, činnosti a lidi. Pracujeme v terénu, na „místě činu“. Máme nestranný pohled na věc, pohled selského rozumu. Máme znalosti v oblasti psychologie a chování lidí a známe klíčové faktory nezbytné pro efektivní fungování podniku. Zjistili jsme, že to vše nám pomáhá ke schopnosti podívat se na podnik a jeho zdroje, rychle diagnostikovat příčiny jeho problémů a najít řešení. Jsme přesvědčeni, že k vyšším výkonům a produktivitě nevede více práce, ale víc kreativity a víc funkčních znalostí použitých v praxi. Klademe důraz na kreativitu, efektivní porady a na efektivní řízení podniku - zejména řízení finanční, výrobní, prodejní, marketingové a personální. Výsledkem toho všeho je spokojenost klientů s výsledky našich projektů.

TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ, CO VÁS MOŽNÁ BUDE ZAJÍMAT, JE FAKT, ŽE:

Naše projekty a poradenství jsou cenově dostupné.

Již mnoho zákazníků ocenilo mimo výše uvedené body skutečnost, že díky investici do našich služeb získávají nejen překvapivé výsledky v oblasti zvýšení tržeb atd., ale především ve valné většině případů klienti získávají také rychlou návratnost investice (zhruba 1 rok). Zároveň snižují své náklady investované do vzdělávání či poradenství, neboť ceny služeb s naší společností se pohybují často v úrovni o 20-30% nižší ceny oproti tréninkovým a konzultačním službám, které zakoupíte u jiných firem. O této skutečnosti se můžete sami přesvědčit i v cenovém srovnání, které Vám rádi poskytneme na osobní schůzce.

Přinášíme klientům vysokou přidanou hodnotu (finanční i nefinanční) díky našim mnohaletým zkušenostem z mnoha firem a realizovaných projektů, díky vlastnictví know-how, týmu vysoce kvalifikovaných pracovníků a díky základní myšlence: „Zaměřujeme se na zákazníka. Chceme ho obsloužit a chceme ho obsloužit lépe než kdokoliv jiný.“