Rozvoj firmy

Pokud chcete, aby se vaše firma rozvíjela, dělejte jako majitel/ka firmy soustavně pět let za sebou tyto věci:

1. formování vize a její naplňování, strategie firmy
2. strategický business development směrem k 20% klíčových dodavatelů i odběratelů
3. neustálý rozvoj vlastních lidí a systému, jak celá firma funguje - práce "in house" aneb pracuji NA firmě, ne VE firmě.

Když toto budete dělat souvisle a poctivě jako majitel/ka firmy 5 let, bude vaše firma na úplně jiném levlu byznysu, než je dnes.

Pokud to dělat nebudete, a budete se dál věnovat operativě firmy - jak to dělá mnoho majitelů SME firem - pak za 5 let budete na stejném místě, jako jste dnes. Akorát budete o 5 let víc sedření a vyčerpaní.