Šéf

Šéf spěchal na poradu a hned po ní ho čekala další schůzka s klientem, tak poprosil svoji kolegyni, říkejme jí Vendulka, aby mu okopírovala 30stránkový dokument, který nutně potřeboval mít s sebou. 👇

Když se vyřítil z důležité porady, která se trochu protáhla, viděl, že na kopírce leží jenom asi 10 papírů. Zeptal se tedy: „Vendulko, okopírovala jsi ty papíry, jak jsem tě žádal?“ No a Vendulka mu odpověděla: „Dala jsem je kopírovat, ale v průběhu došel toner.“

Zaražený šéf 😮 jí nevěřícně položil doplňující otázku: „A proč jsi ho nevyměnila nebo nezařídila, aby to někdo udělal? Věděla jsi, že na tebe spoléhám.“ Vendulka se nadechla a se sebevědomým výrazem mu odvětila: „To ale není moje práce.“

Bude to znít strašně, ale pokud je firma v krizi, má podobný přístup zpravidla větší část zaměstnanců. Něco se prostě stalo, já za to nemůžu, tak to neřeším, není to moje chyba. Jejich opakem jsou lidé, kteří se řídí heslem: „Make it happen.“ Zadáte jim úkol a můžete se spolehnout, že ho splní. A když se v průběhu vynoří nějaký problém, tak ho většinou sami dokážou vyřešit. S takovými lidmi je radost pracovat! 👌

Úkolem správného lídra je postarat se o to, aby v druhé kategorii bylo co nejvíce kolegů v dané organizaci.

Audit firemní kultury