Spolupráce s novým obchodníkem

Na tom asi není nic zajímavého.

Vzali jsme ho i pro výsledek z osobnostního testu, kde stojí (výtažek z 10 str. výstupu):


"Má dobré schopnosti pro otevření a vytváří dobrý dojem, když se setká poprvé s novými lidmi. Působí sebevědomě, vzbuzuje entuziasmus a zájem druhých. Při jednání s druhými je vynalézavý a skoro vždycky se mu podaří najít řešení. Dobře komunikuje a má schopnost vyjádřit své city. V komunikaci využije síly svého charakteru a druhým se bude asi jevit jako člověk důvěřující danému výrobku či službě. Obchodní uzavírání je pro něho téměř přirozeným povahovým rysem. Jasně dá najevo, oč mu jde, vyhledá vhodnou příležitost a vynasnaží se přesvědčit lidi o svém názoru. Má potřebné vlastnosti pro vyvracení námitek a pro důrazný tlak zaměřený na dosažení pozitivních a výnosných výsledků. Je odhodlán získat nové objednávky a při uzavírání má novátorské nápady."

Vzali byste takového člověka do obchodu? Jasně, že jo. A kdybych vám řekl, že má 70 let? Chápu, že tady nebudete veřejně psát, že to určitě ne.

Poznatek z jeho působení v prvních dnech u nás v jipprofirmy je takový, že má větší houževnatost, šťávu a drive, než mnozí o polovinu mladší obchodníci, které znám.

Klobouk dolů. 🤠

prodejní strategie