Šéf versus leader: Rozdíl je ve vizi, energii a morálních hodnotách

Rozdíl mezi šéfem a leaderem může na první pohled působit jako jemná nuance, ve skutečnosti se ale jedná o zásadní rozdíl v přístupu k vedení a motivaci týmu. V dnešním světě, kde se zdá, že každý může zaujmout vedoucí pozici, je důležité pochopit, co opravdové leadery odlišuje od obyčejných šéfů. Jak se stát leaderem a druhé inspirovat k úspěchu?

 

Leader je opravdový

Základním kamenem úspěchu je opravdovost. Šéfové mohou působit jako lidé, kteří pouze vyžadují plnění úkolů – aniž by projevovali hlubší vášeň a oddanost tomu, co dělají.

Leader naopak věří vizi, kterou buduje. Od svých spolupracovníků nežádá nic, co by sám nebyl ochotný udělat. Leadeři padají a znovu vstávají, jsou odhodlaní a vytrvalí. Svými slovy i činy dokáží motivovat své spolupracovníky a povznést jejich morálku.

 

Leader motivuje a pečuje o kolegy

Leader se nezabývá pouze tím, jak maximalizovat výkon svého týmu, ale stará se také o to, aby zaměstnanci kvůli přehnanému pracovnímu nasazení nestrádali. Dbá na to, aby to v práci nepřeháněli a včas odcházeli za svými rodinami.

Aktivně se svými lidmi komunikuje, naslouchá jim a poskytuje jim pomocnou ruku, kdykoli je třeba. Leader vidí své kolegy jako celistvé osobnosti – ne jen jako nástroje pro dosažení svých cílů.

 

Leader šíří energii a inspiraci

Leader má schopnost dodávat svému týmu energii. Není pouze tím, kdo stanovuje úkoly, pravidla – ale také tím, kdo dokáže ostatní motivovat, povzbuzovat a inspirovat k dosažení společných cílů. Jeho pozitivní energie je nakažlivá a výrazně zlepšuje výkon celého týmu.

 

Leader je náročný

Správný leader by měl být náročný, ale zároveň své kolegy respektuje. Kladením vysokých nároků a povzbuzováním k dosažení maximálního potenciálu lidem pomáhá růst a získávat sebevědomí.

Lidé pod vedením leadera vědí, že jejich úsilí má smysl a že jejich práce je ceněná. Leader je respektuje, uznává jejich hodnoty a tím přispívá k harmonickému pracovnímu prostředí.

 

Leader má pevné morální zásady

V dnešním obchodním světě jsou morální zásady stále důležitější. Leader s vysokými morálními hodnotami má výhodu. Jméno a reputaci máte totiž v podnikání pouze jednu.

To neznamená, že by měl s každým vyjít a nechat se opít rohlíkem. Správný leader se nebojí být rozhodný a nekompromisní, ale přesto si udržuje svoje morální hodnoty a zásady. Dlouhodobě platí, že fair play a etické jednání přinášejí nejlepší výsledky.

 

Leaderem se nestanete přes noc

Rozdíl mezi obyčejným šéfem a skutečným leaderem spočívá v mnoha aspektech, včetně opravdovosti, motivace, péče o kolegy, energie, náročnosti a morálních hodnotách. Každý z nás má potenciál stát se leaderem a přispět k úspěchu svého týmu a organizace.

Buďme inspirací pro druhé a vytvořme pracovní prostředí založené na důvěře, respektu a sdílených cílech. Mějte na paměti, že leaderem se nikdo nestane přes noc – ale postupně, vlastním rozvojem a touhou stále se zlepšovat.Chcete se dozvědět víc?

Pak byste si rozhodně měli pustit záznam našeho webináře na téma „Leadership v době krizové“. Dozvíte se třeba to, jaký je rozdíl mezi leaderem a managerem, a co je potřeba k tomu abyste se úspěšným leaderem mohli stát.


▶ Pustit si webinář