Svoji firmu nikdy neprodám

Firmu jsem nezakládal proto, abych ji prodal, ale proto, aby se rozvíjela.

Nejsme v Americe. Tam se často zakládají startupy s jasnou vidinou nabrat od investorů co nejvíce peněz a při první příležitosti udělat exit. ❌

V Evropě jsme přece jen trochu konzervativnější. Já nemám vidinu, že si to tady nějak odžiju a ke konci života to zapíchnu na jachtě v Karibiku. Nemám vizi 2050, ale vizi na několik generací dopředu. Stejně jako to mají mnozí lidé ze Západu, kteří spravují rodinné firmy a myslí na další generace. I když se jim za to řada posměváčků z plného hrdla vysmívá.

Už teď přemýšlím, co bude s naší firmou po mém odchodu a snažím se vše vymyslet tak, aby to naše úsilí, které jsme do firmy vložili, dál neslo své ovoce a pomáhalo lidem. Protože právě přinášení užitku je to, co sytí moji duši. Peníze pro peníze mě moc nedávají smysl.

Mým cílem je pomoci co nejvíce SME společnostem, které jsou důležitou protiváhou korporacím, a právě v této době, kdy je tlak na změnu poměrů, cítím své poslání ještě silněji. Proto svoji firmu neplánuji prodat. ✅
 
Umíte si představit, že byste prodali tu svoji?

strategie prodeje