TY MY JÁ

Nedávno jsem slyšel pravidlo, které hezky shrnuje to, o co se po odchodu z operativy snažím. Jmenuje se TY-MY-JÁ. 👇

👉 TY – tohle jsou věci, které máš na starosti ty. Máš všechno potřebné k tomu, abys je zvládnul. Ty jsi manažer: konej, jak uznáš za vhodné.

👉 MY – pokud si s něčím nevíš rady, nečekej příliš dlouho a přijď s tím za mnou. Pomůžu ti, nasměruji tě nebo tě podržím, pokud jsi v pochybnostech.

👉 JÁ – pokud ani moje rada a účastenství nepomohlo a ty jsi nebyl schopen problém vyřešit, přebírám si to já. Teď je na mně, abych to vyřešil.

Cílem samozřejmě je, aby každý z vašich manažerů byl co nejčastěji v kategorii TY a téměř nikdy v kategorii JÁ. K tomu ale někdy vede poměrně dlouhá cesta. Pokud lidem předáte otěže, musíte jim nechat i svobodu v rozhodování. A s tím se nutně pojí i fakt, že budou chybovat. A ze začátku třeba i trochu častěji.

To k tomu ale patří. Stejně jako dítě musíte nechat párkrát spadnout, než se naučí chodit, tak i svým lidem musíte nechat prostor občas šlápnout vedle. A být tam pro ně, kdykoliv vás potřebují. ✅

manažerské poradenství