Vidíte to "černě"?

Já ne!

Cituji:
Dosavadní bilance koronaviru ukazuje historický propad, když počet podnikatelů, kteří mají nějaké zaměstnance, poklesl pod 150 tisíc, poprvé od roku 1993, kdy Češi teprve začínali podnikat.

„Co teď zažíváme, je návrat socialismu,“ netají frustraci nad úpadkem svého stavu šéf Podnikatelských odborů Radomil Bábek.


Ano. Doba je pro mnohé tvrdá.

Ale paradoxně pro mnoho firem a podnikatelů jako by se nic nezměnilo. Někteří si dokonce polepšili. A noví se zrodili.

Při čtení všech těch pesimistických textů, statistik a zpráv z posledních měsíců si opakuji Baťův citát: Poměry nejsou viny nikdy a ničím. Vinen je vždycky člověk. Ten je tu od toho, aby poměry zvládnul a zmistroval.

Aneb pozice "ublíženého pesimisty v bezvýchodné situaci" nikomu moc nepomůže. Je třeba bojovat a hledat cesty, jak přežít.

Co měl dělat hospodský v 16.století, když měl hospodu na cestě k mlýnu, který zkrachoval?

Co měla dělat šlechta, když bylo zrušeno nevolnictví?

Co zemědělci, když přišla průmyslová revoluce?

V jedné z firem, které spravujeme, spadly letos v květnu tržby z 10 na 1 mil. za měsíc. Měli jsme na výběr: bojovat a najít cestu, jak přežít. Nebo si stěžovat. Přežili jsme.

Jak to principiálně vidíte vy?


strategické řízení podniku