Zásadní věc

Potkal jsem spoustu skělých byznysmanů, podnikatelů i lidí co pracují jako interim manažer (podotýkám mužů i žen). Potkal jsem také spoustu průměrných i mizerných šéfů.

Kromě základních předpokladů jako je integrita a charakter, oddělovala jedny od druhých zásadní věc. Ti první měřili svou hodnotu a úspěch tím, co se jim podařilo dosáhnout díky jejich lidem a spolupráci s nimi. Ti v druhé a třetí skupině si více či méně zakládali na vlastní výkonnosti, nenahraditelnosti, potažmo "dokonalosti". Dle toho to také pod nimi vypadalo.

Pamatujte, že vaše hodnota coby lídra je dána tím, co se podaří vašim lidem, a ještě více tím, co se podaří lidem pod vašimi lidmi. Je to velmi jednoduché. Není to o vás. Je to o vašich lidech.

To je jediné měřítko úspěšněho člověka ve vedoucí pozici - co dokáží lidé pod vaším vedením, ne co dokážete vy.

Sám jsem dlouho patřil do třetí skupiny.

Otázka je jednoduchá? Chcete si leštit vlastní ego a sledujete sebestředně jen sebe? Nebo chcete rozvíjet své lidi a pomáhat jim uspět?