Zkušenost

Každý podnik nějak začíná. Jak ale firmy zrají k úspěchu a kontinuitě? Zde je zkušenost JPF:

Fáze 1: s jedním mužem v čele
Vládnout firmě do 30 zaměstnanců může 1 člověk, pokud je od přírody dobrý v organizaci i komunikaci. Tato fáze vývoje firmy stojí výhradně na schopnostech a charisma zakladatele. Okouzlující adrenalin, vzrušení při každém dílčím úspěchu. Entuziasmem dokážete nakazit své kolegy. Zranitelnost firmy je značná, jestliže nejsou vymezeny kompetence všech zaměstnanců a není určena zastupitelnost v případě nenadálých událostí. Pokud majitel onemocní, nebo je jinak dlouhodobě indisponován, řada podniků se dostane do krize nebo dokonce zaniká.

Fáze 2: 100 lidí a princip řízení svépomocí
Obvykle je nutné vymezit nějakým způsobem kompetence tak, aby byla zajištěna důsledná komunikace napříč firmou a zároveň bylo pečováno o kontrolu. V řadě menších firem tak kolem sebe zakladatel spontánně shromáždí 3 až 5 klíčových spolupracovníků. Buduje organicky určitou intuitivní manažerskou strukturu, která má pomoci rozdělit úkoly a odpovědnost ve firmě tak, aby se majitel mimo exekutivy mohl věnovat také vizi a strategii. V mnohém už přestává postačovat nejen manažerská kapacita, ale také odborné znalosti zakladatele, který se snaží podnik rozvíjet a více profesionalizovat. První manažerský okruh ve firmě se obvykle generuje z nejbližších spolupracovníků majitele, kterým důvěřuje. Moc zde neplatí heslo: důvěřuj, ale prověřuj. Důvěřuje se. Ale neprověřuje se. Není na to čas a kapacity.

Fáze 3: profesionalizace každodenního života
Jedná se často o firmy do 500 zaměstnanců, kde si majitel silně uvědomuje, že jeho business potřebuje důsledné každodenní vedení. To však překračuje možnosti zakladatelů a ti najímají prvního výkonného ředitele a sami se stahují do pozadí. Těžištěm jejich zájmu již nejsou každodenní provozní radosti a starosti, nýbrž strategické plánování a směřování podniku. A kontrola. Firma s více než 100 zaměstnanci si již zasluhuje pevné profesionální vedení nejen z křesla ředitele, ale rovněž na jednotlivých úsecích. Někdy jde o kmenové zaměstnance, jindy si firma najímá externisty. Podniku se tím otevírá cesta k další expanzi, místo aby se musely hasit jen požáry v mezilidských vztazích na pracovišti.

Fáze 4: zralá firma
V této fázi podnik využívá celý systém řízení. Za denní operativu je zodpovědný profesionální management. S externími konzultanty firma spolupracuje na poli řešení odborných činností a zvláštní problematiky, na niž přímo firma nemá specializované know-how nebo výkonný aparát. Vyspělý business se nebojí externí spolupráce, ale profituje z ní, přináší do podnikatelských aktivit totiž unikátní zkušenost, šetří náklady i čas. Firma s takovou silou a základy mívá obvykle orgán na principu správní rady. V některých případech jde nejen o zákonnou povinnost, ale dokonce i společnostem s ručením omezeným může podobné, byť neformální, uspořádání velmi pomoci.

Provedeme vás všemi čtyřmi fázemi...

personální audit