Změna

Naši interimové jsou z 99 % muži a my bychom to chtěli změnit, jen se nám těch žen tolik nehlásí. Třeba si říkají, že je to mužský svět a ta práce jde jen těžko skloubit s rodinou. Tak to ale není. 👇

Možná si vzpomenete, že jsem tu nedávno zveřejňoval referenci, kdy se nám povedlo firmu RPS Ostrava během roku dostat ze ztráty 37 milionů korun do zisku 24 milionů. Za tímto majestátním obratem stála naše interimka Elena Hlisnikovská, MBA. 👍

Když jsem Elen sledoval na posledním kvartálním setkání, její chování dobře ilustrovalo přístup žen k řízení firem. Nesnažila se honit si triko, nesnažila se dominovat ani ovládnout prostor. Méně mluvila, ale když něco řekla, mělo to hlavu a patu a zasáhlo to terč do černého. 🎯

Ženy jsou méně soutěživé, více naslouchají názorům druhých, snaží se ostatní zapojovat do diskuse a tmelí tým. Jejich přístup k vedení lidí je jiný než ten mužský, ale má stejně dobré výsledky.

interim manažer