o nas ruce

Revitalizace firem:
Rychlé zvýšení produktivity

Služba Revitalizace firem má jediný cíl: přinést vaší firmě co nejrychleji měřitelný růst a zisk.

Jistě proto jde o naši jednoznačně nejúspěšnější službu s až překvapivými výsledky zejména na:

 • Růst tržeb
 • Zefektivnění managementu a marketingu
 • Organizaci a provozu firmy

Revitalizace firem se typicky
skládá ze 3 kroků:

1

KROK #1:

HLOUBKOVÁ ANALÝZA FIRMY

Jedná se o jakýsi „rentgenový snímek“ vaší firmy s cílem odhalit a přesně popsat zásadní problémy a odhalit skrytá slabá místa i nevyužité příležitosti.

Konkrétně se jedná o:

 • Analýzu prodeje
 • Analýzu marketingu
 • Analýzu managementu (řízení) firmy
 • Analýzu provozu firmy
 • Analýzu personálu a firemní kultury

Analýzy probíhají formou:

 • Řízených rozhovorů s předem vybranými pracovníky Vaší firmy.
 • Pomocí studia návazných řídících dokumentů (popisy pracovních míst, organizační struktura apod.).

Během analýzy vycházíme z vlastního MPM systému. Jedná se o klíčový manažerský nástroj vyvinutý přímo v J.I.P. pro firmy určený k revitalizaci, rozvoji či ozdravení (restartu) firmy.

Podstatou „MPM systému“ je rozdělení firmy do několika oblastí, které analyzujeme samostatně. V každé oblasti pak nastavíme jednoznačné a měřitelné cíle pro zlepšení.

2

KROK #2:

CESTA ZA DEFINOVANÝMI CÍLI

Smyslem služby Revitalizace firem je zvýšení produktivity pomocí vyzkoušených, funkčních nástrojů, postupů a technik. Toho dosáhneme splněním předem jasně stanovených cílů.

Ve firmě pak můžete počítat s:

 • Vyšší rentabilitou a výsledky marketingu
 • Efektivní komunikací a spoluprací uvnitř firmy
 • Zjednodušením managementu firmy
 • Efektivnějším plánováním
 • Zvýšením tržeb resp. zisků
 • Kontrolou finančního řízení a cash-flow firmy
 • Maximalizací výsledků obchodních zástupců a obchodního oddělení
 • Efektivní organizací práce
 • Ozdravenou firemní kulturou (stimuluje pracovníky k nejlepším výkonům)

Naši konzultanti (productivity specialisté) vám pomohou v nejkratší možné době implementovat plánovaná opatření a nastartovat žádoucí změny uvnitř firmy. Každý pak bude vědět, co a jak je třeba udělat pro zlepšení firemní situace.

Jistě oceníte i fakt, že každodenní problémy a úkoly v rámci programu revitalizace řešíme s vámi a vašimi lidmi osobně, přímo „na place“.

Podle našich zkušeností se jedná o zdaleka nejefektivnější způsob naší práce.

3

KROK #3:

ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ

Projektu revitalizace firmy se většinou neobejde také bez dodatečného (či aktualizovaného) proškolení zaměstnanců. Školení zahrnuje:

 • Obchodní dovednosti
 • Manažerské dovednosti
 • Komunikační dovednosti
 • Administrativu
 • Koučink obchodních zástupců v terénu
 • Koučink manažerů

Každé školení vede k výraznému růstu potenciálu vaší firmy i lidí. V konečném důsledku vede k vyšším ziskům, růstu tržeb, lepší komunikaci a organizaci firmy.

Je to jako, když – s pomocí našeho MPM systému – rozložíte špatně postavenou stavebnici (vaší firmu) a postavíte ji znovu a správně (funkčně).

Školení zaměstnanců má pak za úkol naučit vaše lidi „stavebnici“ nově, správně používat. Nic víc, nic míň.

Konečným výsledkem naší společné práce je pak prosperující a finančně, marketingově, prodejně, výrobně i personálně zdravá firma.

„A kolik mě to bude stát?“

Naše služby jsou cenově dostupnější, než byste možná čekali – a firmám přinášejí mnoho sekundárních výhod:

 • Naše ceny jsou průměrně o 20 – 30 % nižší než u srovnatelných dodavatelů (cenové srovnání rádi poskytneme na osobní schůzce)
 • Téměř okamžitě začnete generovat mnohem větší obrat i zisk
 • Drtivá většina klientů zaznamená rychlou návratnost investice
 • Snížíte náklady na vzdělávání a poradenství
 • Získáte vysokou přidanou hodnotu využitím našeho léty prověřeného know-how

TIP: Podívejte se na referenční videa, kde nás hodnotí samotní majitelé a ředitelé firem, které jsme pomohli zachránit anebo nastartovat k dalšímu růstu.