Podnikatelské know-how v otázkách a odpovědích

Podnikatelské know-how v otázkách a odpovědích

Rozhovor v časopise Starting up

Když jsem požádala Jiřího Jemelku, člověka, který se dlouhá léta zabývá poradenstvím pro podnikatele a firmy, o rozhovor, netušila jsem, s jakou zaníceností pro věc se setkám a že jeden rozhovor vydá na celé téma e-magu...

Pokračování