Bonusy

Řešili jsme s kolegy bonusy ve firmě. Mezi nimi i jeden sedmimístný, který bude vyplacen za pět let. Jeden z mých klíčových lidí mi řekl: „Jasně, jsou to velké peníze, ale pro mě už to není nic, co by mě ještě víc zaangažovalo těch cílů dosáhnout. Já pro firmu žiju už teď a až to tak nebude, sám ti to řeknu a bude to pro mě jasný signál, že mám odejít.“ 👇


Kolegovi jsem řekl, že rozumím, a že tedy v tom případě bonus ruším jako bezpředmětný. On se hned začal smát, protože poznal, že si dělám legraci. V duchu jsem měl velkou radost z toho, co mi řekl. To je totiž přesně můj cíl, o který se v JPF snažím. Přilákat k sobě výkonné lidi, kteří nebudou motivováni pouze penězi, ale naší společnou misí. 👍

Získat do firmy lidi, kteří přijmou za své naše poslání zachraňovat firmy v krizi, a ještě více rozvíjet ty již dobře fungující. A to se mi zatím daří. Peníze samy o sobě totiž nejsou dostatečnou motivací. Každý z nás má určitý limit, ve kterém dojde k saturaci finanční potřeby, a pak už jsou dodatečné prostředky pouze malým lákadlem.

Lidé v JPF prací žijí natolik, že je musím často sám urgovat, aby už šli domů za rodinami. Za tohle jsem jim nesmírně vděčný. ✅

revitalizace firmy