Cashflow: 6 rad pro stabilitu vaší firmy

Peněžní tok, neboli cashflow, není prázdný finanční pojmem, kterým by se měli zabývat pouze ekonomové. Úspěch se totiž odvíjí právě od něj, ať už se bavíme o firmě velké nebo malé. Cashflow je totiž krevní oběh vaší firmy. Přinášíme vám 6 rad, jak cashflow vaší firmy chránit a firmu nenechat vykrvácet.


  1. Pochopte rozdíl mezi dobrým a špatným dluhem

Pro pochopení principů cashflow je důležité pochopit rozdíl mezi dobrým a špatným dluhem. Dobrý dluh je spojen s investicemi, které vám poskytují výnosy. Přináší vám peníze, má pozitivní cashflow. Příklady dobrého dluhu jsou investice do růstu firmy nebo hypotéka na nemovitost, kterou pronajímáte za částku pokrývající hypoteční splátky.


Špatný dluh peníze z vaší kapsy odčerpává. Příkladem může být auto na leasing, které vám nepřináší žádný příjem, nebo spotřebitelský úvěr na zbytečné věci.


  1. Naučte se podnikat efektivně

Možná vás znepokojuje, že na rozdíl od některých velkých firem nebo start-upů nemáte k dispozici neomezené cashflow. Právě omezené zdroje však mohou být vaší konkurenční výhodou. Nutí vás být efektivními a stavět udržitelný business model.


Svět podnikání, start-upů a investic může vypadat jako velká zábava. Ve skutečnosti je to ale tvrdá práce. Peníze nejsou nekonečné, a pokud máte omezený cashflow, musíte si dobře promyslet, kam a jak je investovat.


  1. Cashflow musí být vaše priorita

Sledování peněz by mělo být vaší prioritou. Pokud peníze neustále odtékají a nevěnujete jim dostatek pozornosti, může se snadno stát, že se vaše firma ocitne v krizi.


  1. Riziko neplatičů a důležitost platební morálky

Když se nezabýváte platební morálkou vašich odběratelů, zaděláváte si na problém. Vaše cashflow může být vážně ohroženo, pokud vaši odběratelé faktury neplatí včas. Jak se s tím vypořádat?


  • Neakceptujte dlouhé splatnosti, pokud je nedodržuje i váš dodavatel. Optimálně byste měli mít splatnosti obráceně – peníze od odběratelů by měly přijít dříve, než vy musíte platit svým dodavatelům.

  • Sledujte faktury a upomínkujte po splatnosti. Nenechávejte si pozdní platby od odběratelů líbit. Pokud faktura zůstane neuhrazena i po termínu splatnosti, je čas jednat.

  1. Důležitost finanční gramotnosti od mládí

Stejně jako děti učíme matematiku nebo čtení, měli bychom je vzdělávat i v oblasti financí. To, co můžete pro zajištění budoucnosti vašich dětí rozhodně udělat je to, že je naučíte správnémů přístupu k penězům – přístupu, který jim pomůže dosáhnout finanční nezávislosti.


Jak ale děti o penězích vzdělávat, aby je to bavilo? Doporučujeme deskovou hru Cashflow vytvořenou podle konceptu Roberta Kiyosakiho, která je zábavnou formou seznámí s principy dobrého a špatného dluhu, s pozitivním a negativním cashflow.


  1. Důsledné dodržování splatnosti faktur

Na závěr si vezměte tuto malou, ale důležitou radu: Důsledně dbejte na to, aby vaši odběratelé faktury platili včas. Nedopusťte, aby vás laxnost v této oblasti přivedla do finančních potíží. Pokud chcete udržet zdravý cashflow a zabránit problémům s likviditou, musíte každou neuhrazenou fakturu okamžitě řešit a upomínat


Cashflow je životní krev vaší firmy. Pokud ji necháte vykrvácet, může se stát, že z vaší firmy nezbyde nic. Buďte slušní, laskaví, ale zároveň důrazní ve sledování peněz, a vaše firma bude mít vstříc k úspěchu pevně vykročeno.


Nejste si jistí, jak peněžní tok vaší firmy řídit? Rádi vám pomůžeme.

Kontaktujte nás