Tlačenka ve firmách

Zvláště v těch menších může takové dosazení klíčového pracovníka, jehož jedinou kvalifikací pro danou funkci je, že je bratr majitele, způsobit v tom nejhorším případě až její rozklad. Takový člověk je často nekompetentní a svou (ne)činností vytváří neskutečný a zbytečný chaos a zmatky, což zbytek týmu neuvěřitelně demotivuje. ❌


To se pak projeví ve výsledcích celé firmy a nevyhnutelně to pocítí i zákazník. Nakonec v tom dobře není nikomu. I ten protěžovaný pracovník není hloupý a dobře si uvědomuje, že na tu práci nestačí, a i když to navenek často nedá znát, je tím ve skutečnosti vnitřně frustrovaný.

Ten tlak, který cítí, má potom další vliv nejen na spolupracovníky, ale i na jeho osobní život a vztahy. Často začne holdovat alkoholu, najde si milenku nebo volí nějaký jiný způsob, jak ten tlak, který v něm narůstá, upustit.

Když takovou věc ve firmách řešíme, je to vždycky velmi delikátní situace. Často musíme majitele během půl roku třeba 10x nebo 15x taktně upozornit, jaká je situace, jaké přináší konsekvence a že je potřeba ji řešit. A v momentě, kdy k tomu majitel dá svolení, diskrétně to řešíme i s dotyčným zaměstnancem. Většinou se podaří dojít k nějaké dohodě, často se povede umístit ho na lépe vyhovující pozici. 👍

Firmě se nejlépe daří, pokud funguje jako tým. A každý jednotlivec může její výsledky značnou měrou ovlivnit. Je dobré na to nezapomínat. ✅

Marketingové poradenství